Αποτελέσματα
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των επιβραβεύσεων. Οι πρώτοι σε κάθε κατηγορία. Μετά από χρονοβόρα διαδικασία σωστής καταμέτρησης. Μία ψήφος ανά υπολογιστή. Κάποιοι υποψήφιοι καλλιτέχνες έχουν ήδη ενημερωθεί και φωτογραφηθεί με τη χρυσή καρφίτσα  «Αμφιθέατρο” από τη σχεδιάστρια Φαίη Παπανίκου.
Ηθοποιός σε ρόλο
Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός