Ο Liam Brazier είναι ένας ανεξάρτητος iillustrator και animator, με έδρα το Λονδίνο. Συνδυάζει τεχνογνωσία, φαντασία και τεχνολογία για τα πολύχρωμα, διανυσματικά έως κυβιστικά γραφικά του. Δημιουργίες του έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές διεθνείς και γνωστές εταιρείες.

 Τον παρουσιάζουμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω του CityCode. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Liam Brazier επισκεφτείτε το www.liambrazier.com

 Ο Liam Brazier, εκτός από εξαιρετικός καλλιτέχνης, είναι πολύ ισορροπημένος και ευγενικός άνθρωπος. Η επικοινωνία μας, προκειμένου να μας στείλει έργα του για τη δημοσίευση, έγινε άμεσα και χωρίς καμία ιδιαίτερη απαίτηση, πράγμα που τον συγκαταλέγει στους αγαπημένους καλλιτέχνες του CityCode.

Liam Brazier is an indepent illustrator and animator, who is based in London. He combines technical know-how, imagination and technology in his multicolored, vector even cubistic graphics.

We introduce him, for the first time in Greece, in City Code mag. To find out more about Liam Brazier visit www.liambrazier.com

Liam Brazier, besides being an excellent artist, is a balanced and polite person. Our communication, considering the artwork he would send for publication, was very direct and without any demand from his side, which makes him one of City Code’s favorite artists.