Ηθοποιός: Χριστέλα Γκιζέλη, Φωτογραφία: George Alexandrakis, Art Direction: Amarildo Topalis

Στην τέχνη των αρχαίων, πολλοί θεοί εικονίζονταν να κρατούν το κέρας της Αμαλθείας, σύμβολο αφθονίας, πλησμονής των αγαθών και ευημερίας του ανθρώπου. Πρόκειται για το σπασμένο κέρατο της κατσίκας Αμάλθειας, το οποίο μπορούσε να γεμίζει με οποιοδήποτε αγαθό επιθυμούσε ο κάτοχός του.

Στην τέχνη του σύγχρονου κόσμου, το κέρας της αφθονίας των σκουπιδιών υπενθυμίζει την υπερκαταναλωτική κοινωνία, σε αγαθά πρόσκαιρων αναγκών, που καταναλώθηκαν και γέμισαν τη ζωή μας.

Η παραγωγή αντικειμένων που βρίσκονται σε αφθονία γύρω μας είναι δωρεάν, ωστόσο κανείς δεν θέλει να τα αποκτήσει ή και πάλι, μερικοί, αρκεί να τα βρουν σε συγκεκριμένα σημεία και να τα περισυλλέξουν. Τα σκουπίδια είναι δείγμα μιας υπερκαταναλωτικής κοινωνίας που αγοράζει χωρίς συναίσθηση και χωρίς να γνωρίζει αν οι ανάγκες που θα καλύψει θα είναι πρόσκαιρες ή μόνιμες. Μία κοινωνία που μεγαλώνει μέσα σε αυτά τα χρήσιμα-άχρηστα αντικείμενα. Χρήσιμα για τους ανθρώπους μέσω της ανακύκλωσης, άχρηστα για τη φύση που μολύνουν, με όποιες αρνητικές συνέπειες για τη ζωή.