Νερό στον Άρη! Μια πραγματικά σπουδαία ανακάλυψη. Προέχει όμως η ανακάλυψη νερού σε γήινες περιοχές, όπου οι άνθρωποί τους το στερούνται. Τα φάρμακα για τις ανίατες ασθένειες ώστε αυτές να εξαλειφθούν. Το τέλος της πείνας παγκοσμίως. Και έπειτα ας κάνουμε ταξίδια στο διάστημα για την εύρεση ζωής. Αφού θα έχουμε σώσει ζωές σ’ αυτή τη μεριά του γαλαξία που γνωρίζουμε.