Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 12ο Athens Digital Arts Festival παρατείνεται μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2016 λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από την καλλιτεχνική κοινότητα. Το Athens Digital Arts Festival θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Μαΐου 2016, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Digital POP

Τι είναι το Ποπ στη ψηφιακή εποχή;

Gene Swenson: «Είναι το Ποπ ένα κακό όνομα;»
Andy Warhol: «Το όνομα ακούγεται τόσο απαίσιο.»
Απόσπασμα από συνέντευξη, Art News (1963)

Τα τελευταία χρόνια, επικρατεί μια «κουλτούρα υπερβολής» όπου από τη μία πλευρά, η υπερπληθώρα της πληροφορίας έχει προκαλέσει ένα κύμα παθητικής κατανάλωσης και από την άλλη, έχει δώσει χώρο σε προηγουμένως αθέατες τάσεις και απόψεις να αναδειχθούν. Στις μέρες μας, μπορεί το Ποπ να προσδιορίζεται μέσα από likes, shares, tweets, views ή followers φανερώνοντας κατά κάποιον τρόπο τη δύναμη του πλήθους να διαμορφώνει τάσεις και νοοτροπίες, αλλά ταυτόχρονα αυτή η δυναμική φαίνεται να είναι εφήμερη καθώς ο πολιτισμός εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Υπό αυτή την έννοια, οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί Ποπ το 2015, μπορεί να μοιάζει ξεπερασμένο το 2016 και ούτω καθεξής.

Το 1963, ο Andy Warhol δήλωσε ότι «ο καθένας θα πρέπει να λειτουργεί σαν μηχανή» και ότι «όλοι πρέπει να αρέσουν σε όλους». Το να λειτουργούμε με μηχανικό τρόπο ή το να μας «αρέσουν» πράγματα σήμερα αποτελεί σχεδόν τυπική συμπεριφορά και μέρος της καθημερινής ψηφιακής ρουτίνας. Ο ψηφιακός πολιτισμός είναι παντού. Έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης, τη συμπεριφορά και τις συνήθειές μας. Η τεχνολογική κουλτούρα που παλαιότερα έμοιαζε παράξενη και απόμακρη είναι πλέον βασικό κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη διασκέδαση, τον τρόπο ζωής, τη δουλειά έως την τέχνη και την πολιτική.

Οτιδήποτε ορίζεται ως Ποπ, χαρακτηρίζεται από την κουλτούρα του «εδώ και τώρα». Η ευχαρίστηση του να μοιράζεσαι την καθημερινότητα μέσα από διαδικτυακά περιβάλλοντα και ψηφιακές συσκευές υποδηλώνει ένα νέο τρόπο ζωής όπου οι συλλογικές ταυτότητες και οι ψηφιακοί εαυτοί διασταυρώνονται. GIFs, memes, selfies, viral videos, η διαδικτυακή αργκό καθώς και το να μοιράζεσαι, να ποστάρεις, να ανεβάζεις, να σχολιάζεις αποτελούν όλα πρακτικές της σημερινής πολιτισμικής συνθήκης.

Τι είδους ψηφιακό περιεχόμενο καταναλώνουμε και τι πολιτισμό δημιουργούμε; Πώς τροφοδοτούμε τις σημερινές ψηφιακές αγορές; Πόσο εφήμερη είναι η ψηφιακή ποπ κουλτούρα και πώς έχει επηρεάσει την καθημερινότητα μας; Τι είδους αισθητική έχει προκύψει και πώς η καλλιτεχνική κοινότητα ανταποκρίνεται σε αυτές τις νέες συνθήκες;

Με το κάλεσμα συμμετοχής, το φεστιβάλ καλεί την καλλιτεχνική κοινότητα να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την έννοια του Ποπ στη ψηφιακή εποχή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ανοιχτό Κάλεσμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων: www.adaf.gr

[divider]English[/divider]

Press Release

We would like to inform you that the deadline for submitting works to the 12th Athens Digital Arts Festival has been extended until the 14th of February 2016, given the high interest by the artistic community. Athens Digital Arts Festival will take place from 19 to 22 of May 2016 in the historic center of Athens.

Digital POP

What is Pop in the digital era?

Gene Swenson: «Is Pop a bad name?»
Andy Warhol: «The name sounds so awful.»
Abstract from an interview, Art News (1963)

Over the last few years, we experience a culture of excess where on one hand the overabundance of information has generated a wave of passive consumption and on the other has allowed many previously unseen trends and voices to emerge. Today, Pop may be as well defined by likes, shares, tweets, views or followers showing in a way the power of the people to decide about trends and attitudes but also highlighting the ephemerality of it, as the culture around us is changing at high speed. In that sense, we might as well say that what is considered Pop in 2015 might be outdated in 2016 and so on.

Back in 1963, Andy Warhol said that “everybody should be a machine” and that “everybody should like everybody”. Acting like machines or liking things is almost typical behaviour and part of the everyday digital routine. Digital culture is omnipresent. It has changed our way of thinking. It has changed our habits and behaviours. The techno-culture that once was odd and distant is now part of most human activities from entertainment, lifestyle, business to art and politics.

What is defined as Pop is characterized through the culture of here and now. The pleasure of sharing everyday life through online environments and digital devices manifests a new way of living where our collective identities and digital selves intersect. GIFs, memes, selfies, viral videos, the internet slang as well as sharing, posting, uploading, commenting are all practices that reflect the current cultural condition.

What kind of digital content do we consume and what culture do we create? How are we “feeding” today’s digital markets? How ephemeral is digital Pop culture? How has digital pop culture affected our daily lives? What kind of aesthetics have emerged? How do artists respond to the current condition?

Through this call, the festival invites proposals to unravel the notion of Pop in the digital era.

Detailed information about the submission process and the call for entries is available at the following link: www.adaf.gr