Φωτογραφικό Αρχείο/Photos by: George Alexandrakis & Amarildo Topalis

Μία καταγραφή των Ελληνικών Graffiti, περιόδου 2007-2014 από διάφορα σημεία της Ελλάδας όπως Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Σύρος & Πόρος. Κάποια από αυτά δεν υπάρχουν πια ή έχουν αντικατασταθεί από άλλα graffiti.

A recording of Greek Graffities, from the period 2007-2014, from various parts of Greece such as Heraklion of Crete, Athens, Syros & Poros. Some of them do not longer exist or have been replaced by other graffities.

 

*Η υπογραφή κάθε Street Artist είτε υπήρχε επάνω στο Graffiti είτε δεν υπήρχε.