Ένα νέο Graffiti στην πόλη και συγκεκριμένα σε ένα πάρκινγκ στην οδό Μιχαλακοπούλου απο τον STMS. όπως υπογράφει το εξαιρετικό αυτό έργο τέχνης.

γραφιτι