Ο Καλλιτέχνης AMARILDO δημιουργεί μία εικόνα για την πραγματική διάσταση του σήμερα. Μία Εικόνα, μία πραγματικότητα.

Αν έστω και ένα παιδί σε κάποια άκρη του κόσμου πεθαίνει από την πείνα ή από τον πόλεμο, τότε ο πολιτισμός μας έχει αποτύχει οικτρά» Ν. Καζαντζάκης

If even one child in one side of the world dies of hunger or war, then our civilization has failed miserably »
N. Kazantzakis

Εκθεση Αθήνας